czwartek, 7 kwietnia 2016

Jakie dokumenty są wymagane by przystąpić do pozwu zbiorowego przeciwko mBank?

UMOWA KREDYTOWA ORAZ ANEKSY


Zawarta z mBankiem umowa kredytowa wraz ze wszystkimi aneksami do niej.

Typowe aneksy do umów kredytowych mBanku, to:

  • zmiana sposobu wyznaczania oprocentowania - przejście na formułę LIBOR+marża
  • umożliwienie spłacania rat kredytu w walucie waloryzacji - aneks wynikający z tzw. "ustawy antyspreadowej" z 2011 roku

Umowę kredytową i aneksy można przekazywać do Kancelarii elektronicznie, korzystając z panelu https://mfrank.gnadwokaci.pl/ lub wysyłając skany w formacie PDF na email anna.maryanska@gnadwokaci.pl.

Przed przekazywaniem jakichkolwiek dokumentów, trzeba skontaktować się z Kancelarią - emailowo lub telefonicznie - by wyjaśnić wszelkie formalności.

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO GRUPY ORAZ ZASADY WYNAGRODZENIA KANCELARII


Niezbędne do przystąpienia do pozwu dokumenty, takie jak "Oświadczenie o przystąpieniu do grupy" oraz "Warunki finansowe prowadzenia Postępowania przez Kancelarię", znajdują się na prowadzonym przez Kancelarię zamkniętym forum, do którego uzyskuje się dostęp po dokonaniu niezbędnych formalności.

Podpisane oświadczenie o przystąpieniu do grupy musi zostać dostarczone do Kancelarii w oryginale. Czyli trzeba skorzystać z poczty, kuriera lub udać się do Kancelarii osobiście.

Oświadczenie dotyczy jednej osoby i jednej umowy.

Jeżeli w umowie jest dwóch kredytobiorców, każdy z nich musi podpisać swoje oświadczenie o przystąpieniu do grupy.

Jeżeli przystąpienie do grupy dotyczy więcej niż jednej umowy kredytowej zawartej przez kredytobiorcę lub kredytobiorców (np. małżeństwo), należy podpisać tyle oświadczeń ile umów kredytowych zostało przez nich zawartych.

Adres siedziby kancelarii:

Gabrysiak Niedużak Adwokaci
ul. Puławska 255/127
Warszawa 02-740

WYNAGRODZENIE KANCELARII


Informacje na temat wynagrodzenia można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii.

Adres email kancelarii: kancelaria@gnadwokaci.pl

Kontakt telefoniczny: Anna Maryańska, (22) 110 50 66, dostępna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13:00-16:00Podstawowe informacje na temat nowego pozwu przeciwko mBank można znaleźć
w sekcji [Informacje o pozwie].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz